บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

ORDERING PRODUCTS

Customer can measure the size of the product or describe the detail of the products to our staff. Moreover, the customer can bring the sample products to our shop

 • See the size series

 • Measure the size

 • Measure the size

 • Contact our staff for ordering at

  VASUKREE SUPPLY PART,. LTD
  - Tel. 02-323-1598-600
  - Fax. 02-323-1989

  V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD
  - Tel. 02-707-9055-57
  - Fax. 02-707-9199

 • Contact our staff for quotation at

  VASUKREE SUPPLY PART,. LTD
  - Tel. 02-323-1598-600
  - Fax. 02-323-1989

  V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD
  - Tel. 02-707-9055-57
  - Fax. 02-707-9199

 • Pay for the products

  - By cash
  - By transferring money to company account*

* Contact our staff for the account number at +662-323-1598-600