บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

 • Y-Bearing and Y-Bearing Units

 • Bearing Housings

 • Needle Roller Bearings

 • Deep Groove Ball Bearing DGBB

 • Self-Aligning Ball Bearing Sabb

 • Angular Contact Ball Bearing ACBB

 • Cylindrical Roller Bearing CRB

 • Spherical Roller Bearing SRB

 • Taper Roller Bearing TRB

 • Thrust Ball Bearing TBB

 • Cylindrical Roller Thrust Bearing CRTB

 • Spherical Roller Thrust Bearing SRTB

 • CARB toroidal roller bearings

 • Spherical plain bearing and rod ends

 • Ball Bearings

Top