บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

Y-Bearing and Y-Bearing Units

 • การใช้ตลับลูกปืนวายช่วยให้การออกแบบระบบตลับลูกปืนทำได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายต่ำ จึงมักนิยมใช้ชุดตลับลูกปืนวายในเครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องทอผ้า ระบบขนส่งลำเลียง พัดลมระบายอากาศ

  ชุดตลับลูกปืนวายของ SKF ประกอบด้วย

  • ตลับลูกปืนวาย (โครงสร้างเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยว หรือบางครั้งเรียกว่าตลับลูกปืนอินเสิร์ท) มีแผ่นปิดกันฝุ่นทั้งสองด้าน ผิววงแหวนนอกเป็นผิวโค้งนูน
  • ตัวเสื้อของตลับลูกปืนทำด้วยวัสดุ เช่น เหล็กหล่อ เหล็กกล้าอัดขึ้นรูป เหล็กปลอดสนิม หรือวัสดุคอมโพสิท ผิวรูในเสื้อตลับลูกปืนเป็นผิวโค้งเว้ารับกับวงแหวนนอกของตลับลูกปืน

  ตลับลูกปืนวาย

  ตลับลูกปืนวายของ SKF นั้นโดยพื้นฐานแล้ว คือตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแถวเดี่ยวในอนุกรม 62 และ 63 ที่มีผิววงแหวนนอกโค้งนูน ตลับลูกปืนวายมีการผลิตตามอนุกรมและขนาดต่างๆ มากมาย และมีทั้งรุ่นที่วงแหวนในเป็นมาตรฐาน หรือรุ่นที่วงแหวนในยื่นออกข้างเดียวหรือสองข้างอีกด้วย

  ตลับลูกปืนวายหรืออินเสิร์ทนั้นมีวิธีการจับยึดเพลาแตกต่างกันหลายวิธี วิธีที่นิยมได้แก่

  • ใช้การจัดยึดเพลาด้วยเกลียวหนอน (grub screw) สองตัว ที่วางตำแหน่งห่างกัน 120๐ บนวงแหวนใน เหมาะสำหรับงานที่หมุนทิศทางเดียว หรือหมุนไปกลับ มีสองอนุกรมมาตรฐาน คือ YAT 2 มีแหวนในยื่นออกเพียงด้านเดียวและ YAR 2 มีแหวนในยื่นออกทั้งสองด้านช่วยลดการเอียงของวงแหวนในบนเพลา ทำให้ตลับลูกปืนทำงานได้อย่างราบเรียบ ทั้งสองอนุกรมมีรูสำหรับเติมจาระบี 2 รูที่วงแหวนนอก หากต้องการตลับลูกปืนที่ไม่มีรูเติมจาระบี ต้องระบุรหัสต่อท้าย W ด้วย

  ตลับลูกปืนรุ่น YAT 2 และ YAR 2 ที่ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมียมเกรดคุณภาพสูง มีขนาดตั้งแต่ 12 ถึง 100 มม. (หรือ 1/2 ถึง 3 นิ้ว)

  นอกเหนือจากนี้ ตลับลูกปืนรุ่น YAR 2 ยังมีรุ่นที่วงแหวนชุบสังกะสี ระบุรหัส YAR 2 -2RF/VE495 มีขนาดตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม. และรุ่นที่ส่วนประกอบทุกชิ้นทำด้วยวัสดุเหล็กกล้าปลอดสนิม ระบุรหัส YAR 2 – 2RF/HV มีขนาดตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม. (หรือ 3/4 ถึง 1 1/2 นิ้ว) อีกด้วย

  • ใช้แหวนล็อคเยื้องศูนย์พร้อมสลักเกลียว (Eccentric collar lock) ตลับลูกปืนชนิดนี้ควรใช้ในงานที่หมุนทางเดียว ประกอบด้วย 2 อนุกรม คือ YET 2 ซึ่งมีวงแหวนในยื่นออกเพียงด้านเดียว และ YEL 2 ซึ่งวงแหวนในยื่นออกทั้งสองด้าน ทั้งสองอนุกรมมีรูสำหรับเติมจาระบี 2 รู ที่วงแหวนนอก หากต้องการรุ่นที่ไม่มีรู ให้ระบุรหัสต่อท้าย W แหวนล็อคเยื้องศูนย์ของตลับลูกปืนขนาดเมตริกได้รับการอาบสังกะสี ส่วนตลับลูกปืนขนาดนิ้ว แหวนล็อคเยื้องศูนย์ผ่านการเคลือบผิวด้วย black oxidized ตลับลูกปืนชนิดนี้มีขนาดรูในตั้งแต่ 15 ถึง 60 มม. (หรือ 1/2 ถึง 2 7/16 นิ้ว)
  • ใช้ปลอกปรับขนาดเพลา (adapter sleeve) อนุกรม H 23 วิธีนี้ใช้กับตลับลูกปืนวายชนิดรูเรียว หรือรูเทเปอร์ อนุกรม YSA 2 -2FK ปลอกปรับขนาดเพลาต้องสั่งซื้อแยกต่างหากจากตลับลูกปืน เหมาะสำหรับงานที่หมุนทางเดียวหรือหมุนไปกลับ ตลับลูกปืนชนิดนี้มีขนาดรูในตั้งแต่ 29 ถึง 65 มม. ใช้กับเพลาขนาดตั้งแต่ 20 ถึง 60 มม. และสามารถใช้ร่วมกับปลอกปรับขนาดเพลาอนุกรม HA 23, HE 23 และ HS 23 สำหรับเพลาขนาดตั้งแต่ 3/4 ถึง 2 3/8 นิ้ว

  ตลับลูกปืนอินเสิร์ทตามมาตรฐานของ SKF มีทั้งที่ผลิตด้วยวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมียม เหล็กปลอดสนิม และเหล็กชุบสังกะสี เมื่อประกอบกับเสื้อตลับลูกปืนชนิดต่างๆ จึงมีชุดตลับลุกปืนพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น

  • ชุดตลับลูกปืนสำหรับงานอุณหภูมิสูงมาก
  • ชุดตลับลูกปืนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
  • ชุดตลับลูกปืนสำหรับงานเกษตรกรรม
  • ชุดตลับลูกปืนประหยัดพลังงาน
  • ชุดตลับลูกปืน Concentra

  เสื้อตลับลูกปืน

  เสื้อตลับลูกปืนสามารถแบ่งออกได้เป็น

  - แบบพลัมเมอร์บล็อค ทั้งแบบขากุดและแบบสองขาตั้ง

  - แบบหน้าแปลน ได้แก่ หน้าแปลนสี่เหลี่ยม วงกลม หรือรูปไข่

  - แบบเทคอัพ

  เมื่อประกอบตลับลูกปืนวายเข้ากับเสื้อตลับลูกปืนจะได้ชุดตลับลูกปืนสำหรับการใช้งานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น

  • ชุดตลับลูกปืนวาย พร้อมเสื้อแบบพลัมเมอร์บล็อก (รหัสสินค้า SY,SYJ)
  • ชุดตลับลูกปืนวายพร้อมเสื้อ แบบหน้าแปลนสี่เหลี่ยม (FY, FYJ)
  • ชุดตลับลูกปืนวายพร้อมเสื้อแบบหน้าแปลนรูปไข่ (FYTB)
  • ชุดตลับลูกปืนวายเทคอัพยูนิต ชนิดตัวเสื้อเหล็กหล่อ (TU)
  • ชุดตลับลูกปืนวายรูเฉียง (SYJ/FYJ ..KF)

  ชุดตลับลูกปืนวายสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแบบพลัมเมอร์บล็อก ตัวเสื้อคอมโพสิท พร้อมตลับลุกปืนสเตนเลส (SYWK)

Top