บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

Needle Roller Bearings

 • ตลับลูกปืนเม็ดเข็มเป็นตลับลูกปืนพร้อมเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกซึ่งมีขนาดเล็กและยาวเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเม็ดลูกกลิ้งเอง ตามมาตรฐาน ISO ให้คำนิยามว่ามีความยาวตั้งแต่ 2.5 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นไปและเรียกลูกกลิ้งเหล่านี้ว่าลูกกลิ้งเข็มหรือเม็ดเข็ม ถึงแม้ว่าจะมีขนาดพื้นที่หน้าตัดน้อย ตลับลูกปืนก็มีความสามารถในการรับแรงสูงจึงเหมาะสมกับการใช้งานที่พื้นที่หน้าตัดในแนวรัศมีค่อนข้างจำกัด

  ผิวของเม็ดเข็มถูกออกแบบให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโตสุดบริเวณกึ่งกลางเม็ด และค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ด ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

  SKF มี ตลับลูกปืนเม็ดเข็มและชิ้นส่วนประกอบ หลายชนิดให้เลือกใช้งานเช่น

  1) ชุดเม็ดเข็มพร้อมรัง (Needle Roller and cage assemblies)

  2) ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพ ทั้งแบบปลายเปิด และแบบปลายปิด

  3) ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีหน้าแปลน และแบบไม่มีหน้าแปลน มีวงแหวนใน และ ไม่มีวงแหวนใน

  4) ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีซีลกันฝุ่น แบบมีวงแหวนใน และไม่มีวงแหวนใน

  5) ตลับลูกปืนเม็ดรวมเม็ดเข็ม/เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

  6) ตลับลูกปืนเม็ดรวมเม็ดเข็ม/เม็ดกลมรับแรงรุน

  7) ตลับลูกปืนเม็ดรวมเม็ดเข็ม/เม็ดทรงกระบอกรับแรงรุน

  8) วงแหวนในของตลับลูกปืนเม็ดเข็ม

  ชุดเม็ดเข็มพร้อมรัง (Needle roller and cage assemblies)

  ชุดเม็ดเข็มพร้อมรัง เป็นชิ้นส่วนที่ออกแบบให้พร้อมนำไปประกอบใช้งานได้อย่างสะดวก การใช้ชุดเม็ดเข็มพร้อมรัง ทำให้สามารถออกแบบเครื่องจักรที่มีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ และกินเนื้อที่น้อยที่สุดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผิวเพลาและเสื้อมีความแข็งเพียงพอใกล้เคียงกับผิวรางวิ่งของวงแหวนของตลับลูกปืนเม็ดเข็ม จนกระทั่งสามารถใช้ผิวเพลาหรือเสื้อเป็นรางวิ่งของชุดเม็ดเข็มได้

  ชุดเม็ดเข็มพร้อมรังมีทั้งชนิดแถวเดี่ยวและสองแถว ซึ่งล้วนแล้วแต่มีลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย และมีรังที่สามารถบังคับแนวเม็ดเข็มได้อย่างแม่นยำ

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพ (Drawn cup needle roller bearings)

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพ เป็นตลับลูกปืนที่มีวงแหวนนอกแบบผนังบาง ทำด้วยเหล็กแผ่นอัดขึ้นรูปมีทั้งแบบเปิด และแบบปิด ตลับลูกปืนชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือมีพื้นที่ภาคตัดขวางค่อนข้างแคบ และสามารถรับแรงได้สูง ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพใช้ในกรณีที่ผิวเสื้อไม่สามารถใช้เป็นผิวรางวิ่งของชุดเม็ดเข็มได้ตามปกติ แต่ต้องการตลับลูกปืนที่มีขนาดกะทัดรัดและราคาประหยัด การติดตั้งตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพมักใช้วิธีอัดให้เข้าไปนั่งในรูเสื้อซึ่งสะดวกและประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่จำเป็นต้องมีบ่ารองรับหรือร่องแหวนภายในเสื้อ

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพมีทั้งแบบเปิด และแบบปิด ตลับลูกปืนแบบหลังนั้นเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ตำแหน่งปลายเพลา ลักษณะการออกแบบปลายปิดของตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพทำให้ตลับลูกปืนสามารถรับแรงรุนได้เล็กน้อย

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพแบบมีซีล (Sealed Drawn Cup Needle Roller Bearings)

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพแบบมีซีลเหมาะสำหรับงานที่ไม่สามารถหาซีลภายนอกที่เหมาะสม หรืออาจมีเนื้อที่ติดตั้งตลับลูกปืนค่อนข้างจำกัด SKF มีตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพแบบมีซีลหลายชนิด วัสดุที่ใช้ผลิตซีลกันฝุ่นเป็นยางสังเคราะห์ชนิดโพลียูรีเธน หรือ ยางไนไตรด์ (NBR) ซึ่งสามารถทำหน้าที่ป้องกันสิ่งแปลกปลอมและความชื้นจากภายนอก และกักเก็บสารหล่อลื่นไว้ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการใช้งานตามปกติ

  ภายในตลับลูกปืนเม็ดเข็มดรอว์นคัพแบบมีซีล ได้บรรจุจาระบีลิเธียมคุณภาพสูง ความเหนียวข้น (NLGI) เบอร์ 2 จาระบีชนิดนี้มีคุณสมบัติป้องกันสนิม และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง –30 ถึง 100 °C ปริมาณจาระบีภายในตลับลูกปืนมีมากเพียงพอ ทำให้จาระบีมีอายุการใช้งานยาวนาน ทำให้ไม่ต้องเติมจาระบีเพิ่มบ่อยๆ

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม (Needle Roller Bearings)

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม มีวงแหวนผลิตด้วยวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนโครเมียม (เหล็กแบริ่ง) มีลักษณะเด่นคือมีพื้นที่ภาคตัดขวางค่อนข้างแคบ และสามารถรับแรงได้สูงมาก สามารถใช้งานร่วมกับวงแหวนวงในหรือ ใช้โดยปราศจากวงแหวนวงในได้

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม แบบไม่มีวงแหวนใน เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเพลาที่สามารถชุบแข็งและเจียรนัยได้ และเนื่องจากไม่ต้องใช้วงแหวนเป็นรางวิ่งดังนั้นเราสามารถออกแบบเครื่องจักรให้เพลามีความแข็งแรงยิ่งขึ้นได้ ระยะรุนตามแนวแกนเพลาจำกัดตามความกว้างของรางวิ่งบนผิวเพลา การตัดกลึงผิวเพลาให้มีขนาดและรูปทรงอยู่ในช่วงความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมช่วยให้เครื่องจักรมีความแม่นยำในการหมุนสูงขึ้น

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีวงแหวนใน มักใช้ในงานที่ไม่สามารถชุบแข็งหรือเจียรนัยผิวเพลาเนื่องจากอาจไม่สะดวกหรือไม่คุ้มค่า ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบมีวงแหวนในยอมให้เพลารุนตัวได้ค่อนข้างจำกัดตามความกว้างของรางวิ่งบนวงแหวนวงใน แต่ถ้าระยะรุนของวงแหวนรุ่นปกติไม่เพียงพอ ก็สามารถเลือกใช้วงแหวนที่หนากว่าปกติแทนได้

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มของ SKF มีลักษณะการออกแบบและขนาดที่หลากหลาย ตลับลูกปืนส่วนใหญ่มีหน้าแปลนวงแหวนนอก นอกจากนี้ยังมีตลับลูกปืนที่ปราศจากหน้าแปลน และตลับลูกปืนที่มีแหวนกันฝุ่น

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมหน้าแปลน (Needle Roller Bearingswith Flanges)

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มของ SKF ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกไม่เกิน 17 มม. ใช้วงแหวนที่ผนึกอัดเพิ่มเข้าไปทำหน้าที่เป็นหน้าแปลน และเป็นตลับลูกปืนที่ไม่มีรูระบายสารหล่อลื่น สำหรับตลับลูกปืนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีหน้าแปลนเป็นชิ้นเดียวกับวงแหวนนอก มีร่องและรูระบายสารหล่อลื่นอย่างน้อยหนึ่งรูหรือมากกว่าบนวงแหวนนอก

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมซีลกันฝุ่น (Sealed Needle Roller Bearings)

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแถวเดี่ยวอนุกรม RNA 49 และ NA 49 มีรุ่นที่มีซีลกันฝุ่นด้านเดียว หรือสองด้านให้เลือกใช้ด้วย ซีลกันฝุ่นผลิตจากยางสังเคราะห์ไนไตรด์ (NBR) ทำหน้าที่ปกป้องตลับลูกปืนจากฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมภายนอก ตลับลูกปืนเม็ดเข็มพร้อมซีลรุ่นมาตรฐานทุกตลับมีจาระบีลิเธียมคุณภาพสูง ความเหนียวข้น (NLGI) เบอร์ 2 จาระบีชนิดนี้มีคุณสมบัติป้องกันสนิม และมีอุณหภูมิใช้งานอยู่ระหว่าง –30 ถึง 120 °C

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบไม่มีหน้าแปลน (Needle Roller Bearings without Flanges)

  ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบไม่มีหน้าแปลน เป็นตลับลูกปืนที่แยกส่วนได้ ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบไม่มีหน้าแปลนมีทั้งแบบแถวเดี่ยว และแบบสองแถว ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบสองแถวมีร่องและรูระบายสารหล่อลื่นรอบวงแหวนนอก

Top