บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

Angular Contact Ball Bearing ACBB

 • ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

  ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมมีความพิเศษตรงที่รางวิ่งของวงแหวนในและของวงแหวนนอกจะอยู่เยื้องแนวกันตามแนวแกนของเพลา ซึ่งหมายความว่าตลับลูกปืนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับแรงรวมได้ นั่นคือ สามารถรองรับแรงในแนวรัศมีและแรงรุนที่กระทำพร้อมกันได้ ความสามารถในการรับแรงรุนของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมจะเพิ่มขึ้นตามองศามุมสัมผัสที่เพิ่มขึ้น มุมสัมผัสนี้หมายถึงมุมของเส้นที่โยงระหว่างจุดสัมผัสของเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งของวงแหวนในและวงแหวนนอก (แนวแรงที่ถ่ายทอดจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่ง) อ้างอิงกับเส้นที่ตั้งฉากกับแกนของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ SKF ได้รับการผลิตออกมาหลายแบบและขนาด สำหรับแบบที่มักใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไปเช่น

  - ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว (Single row angular contact ball bearing)

  - ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว (Double row angular contact ball bearing)

  - ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-point contact ball bearing)

  - ลูกกลิ้งแคมสองแถว (Double row cam roller)

  ตลับลูกปืนเหล่านี้เป็นตลับลูกปืนที่ SKF จัดให้อยู่ในประเภทตลับลูกปืนมาตรฐาน SKF ยังมีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมอื่นๆ เช่น ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความแม่นยำสูงสำหรับเครื่องมือกล ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมขนาดใหญ่แถวเดี่ยวและสองแถวสำหรับการใช้งานหนักทางวิศวกรรม และชุดตลับลูกปืนดุมล้อสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวสามารถรับแรงรุนได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น โดยปกติแล้วนิยมติดตั้งตลับลูกปืนประเภทนี้ในทิศตรงข้ามกับตลับลูกปืนตลับที่สอง ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวของ SKF ที่เป็นแบบพื้นฐานคือตลับลูกปืนในอนุกรมขนาด 72 B และ 73 B ซึ่งมีลักษณะการออกแบบสองแบบด้วยกัน

  - ตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากล

  - ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน (ไม่สามารถนำมาใช้จับคู่ได้) สำหรับลักษณะการจัดเรียงด้วยตลับลูกปืนเดี่ยว

  ตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นแบบแยกส่วนไม่ได้ มีบ่าด้านหนึ่งสูง ด้านหนึ่งต่ำ อยู่บนแต่ละวงแหวน ทำให้สามารถบรรจุเม็ดลูกกลิ้งจำนวนมากได้ จึงทำให้ตลับลูกปืนมีความสามารถในการรองรับแรงกระทำได้มาก และด้วยขนาดมุมสัมผัส 40° ตลับลูกปืนจึงสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้สูง

  ตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากล

  ตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากลจะได้รับผลิตมาเป็นพิเศษ เพื่อที่ว่าเมื่อนำมาติดตั้งจับคู่ชิดกันในลักษณะต่างๆ แล้ว เราจะได้ค่าของช่องว่างภายในแนวแกนตามต้องการ และแรงจะสามารถกระจายได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้แผ่นชิมหรืออุปกรณ์อื่นๆมาเสริม ตลับลูกปืนมาตรฐานสำหรับการจับคู่แบบสากลจะมีรหัสเสริมต่อท้ายซึ่งเป็นตัวระบุระดับช่องว่างภายในตลับลูกปืน (CA, CB, CC) หรือระดับพรีโหลด (GA, GB, GC) ข้อสำคัญเมื่อทำการสั่งซื้อตลับลูกปืนสำหรับติดตั้งเข้าคู่แบบสากลให้ระบุจำนวนตลับลูกปืนที่ต้องการ ไม่ใช่จำนวนชุดของตลับลูกปืน การติดตั้งแบบเป็นคู่จะใช้ต่อเมื่อความสามารถในการรับแรงของตลับลูกปืนตลับเดียวไม่เพียงพอ (ติดตั้งแบบเรียงตามกัน) หรือเมื่อตลับลูกปืนจะต้องรับแรงในแนวแกนหรือแรงรุนสองทิศทาง (ติดตั้งแบบหน้าชนหน้าและแบบหลังชนหลัง)

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว

  (Double Row Angular Contact Ball Bearings)

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวมีลักษณะการออกแบบเช่นเดียวกับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยววางติดกันสองตลับแต่พื้นที่ใช้งานในแนวแกนจะน้อยกว่า ตลับลูกปืนชนิดนี้นอกจากจะสามารถรองรับแรงกระทำในแนวรัศมีได้ และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้สองทิศทางอีกด้วย เนื่องจากมีลักษณะการจัดวางจับคู่แบบหลังชนกันจึงทำให้ตลับลูกปืนมีความแข็งเกร็งและสามารถรองรับโมเมนต์ดัดได้

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวแบบมาตรฐานของ SKF รวมถึง

  - ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน (open bearings)

  - ตลับลูกปืนพร้อมฝาปิดกันฝุ่น (shielded bearings)

  - ตลับลูกปืนที่วงแหวนในแยกเป็นสองชิ้น (two-piece inner ring)

  ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถวของ SKF อนุกรมขนาด 32 A และ 33 A ภายในได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานได้อย่างสูงสุดและไม่มีร่องหยอดเม็ดลูกกลิ้งจึงทำให้เกิดข้อได้เปรียบด้านการใช้งานดังนี้

  - สามารถใช้ในลักษณะการทำงานแบบตลับลูกปืนเข้าคู่แบบสากลได้

  - มีความสามารถในการรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนทั้งสองทิศทาง

  - ทำงานเสียงเงียบ

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด (Four-Point Contact Ball Bearings)

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดเป็นตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยวซึ่งออกแบบให้รางวิ่งสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง และแบ่งความสามารถในการรับแรงเป็นสัดส่วนกันระหว่างแรงในแนวแกนและแรงในแนวรัศมี การเลือกใช้ตลับลูกปืนชนิดนี้จะประหยัดพื้นที่ในแนวแกนได้มากกว่าการใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองตลับ ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุดที่เป็นมาตรฐานของ SKFประกอบไปด้วย ตลับลูกปืนอนุกรม QJ2 และ QJ3 ซึ่งมีทั้ง

  - ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน

  - ตลับลูกปืนพร้อมร่องกำหนดตำแหน่ง

  ตลับลูกปืนรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer

  ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer จะมีรหัสระบุเหมือนเดิมทุกประการ แต่จะมีตัวอักษรระบุว่า EXPLORER ที่ตัวตลับลูกปืนและที่กล่องบรรจุ

Top