บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

Cylindrical Roller Bearing CRB

 • ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก

  Cylindrical Roller Thrust Bearings

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอก เหมาะสำหรับการจัดวางตลับลูกปืนที่จำเป็นต้องรองรับแรงรุนสูงมาก นอกจากนั้นตลับลูกปืนประเภทนี้ยัง ทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี มีความแข็งเกร็ง (Stiff) สูง และต้องการพื้นที่ติดตั้งในแนวแกนเพียงเล็กน้อย ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานสามารถรองรับแรงตามแนวแกนได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้น

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกมีรูปทรงและลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย มีทั้งแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งแถวเดียว และแบบเม็ดลูกกลิ้งสองแถว โดยปกติตลับลูกปืนอนุกรม 811 และ 812 มักใช้เมื่อตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมมีความสามารถในการรับแรงรุนต่ำเกินไปไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

  ผิวของเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกถูกปรับให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าใกล้บริเวณปลายเม็ดลูกกลิ้ง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความเค้นบริเวณขอบรางวิ่งซึ่งสัมผัสกับปลายเม็ดลูกกลิ้ง

  ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง

  ตลับลูกปืนชนิดรับแรงสองทิศทาง สามารถประกอบติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยการใช้แหวนเพลาในอนุกรม WS 811 หรือแหวนเสื้อในอนุกรม GS 811 ที่เหมาะสมกับชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรัง จำนวนสองชุด และแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเพลา หรือแหวนคั่นกลางชนิดจับยึดเสื้อ

  แหวนคั่นกลางทั้งสองแบบเหล่านี้ควรมีคุณภาพและความแข็งเทียบเท่าแหวนเพลาหรือแหวนเสื้อ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดขนาดแหวนคั่นกลางสามารถติดต่อวิศวกรของ SKF ได้ ค่าแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับความแม่นยำเชิงขนาด รูปทรง ตลอดจนความแม่นยำในการหมุนแสดงไว้ในหัวข้อ “ ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกัน"

  ข้อมูลทั่วไปของตลับลูกปืน

  มิติขนาด

  มิติขนาดโดยรอบของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกตรงกับมาตรฐาน ISO 104:2002

  พิกัดความเผื่อ

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกรุ่นมาตรฐานมีพิกัดความเผื่อระดับปกติ สำหรับตลับลูกปืนขนาดใหญ่ยังมีรุ่นที่มีความแม่นยำสูงขึ้นคือมีพิกัดความเผื่อระดับ P5 อีกด้วย

  พิกัดความเผื่อระดับความระดับปกติและ P5 อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO1999 :1997

  การเยื้องแนว

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกไม่สามารถรองรับการเยื้องแนวเชิงมุมใดๆ ระหว่างแนวแกนเพลาและแกนเสื้อ ตลอดจนไม่สามารถรองรับความผิดพลาดในการวางแนวระหว่างพื้นผิวรองรับแหวนตลับลูกปืนทั้งบนเสื้อและบนเพลา

  รัง

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกใช้รังชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับอนุกรมและขนาด

  • รังโพลียาไมด์ 6,6 เสริมความแข็งแรงด้วยใยแก้ว ฉีดขึ้นรูป (รูป 7a), ระบุรหัสตามท้าย TN 9 หรือ

  รังทองเหลือตัดกลึงขึ้นรูป (รูป 7b) ระบุรหัสตามท้าย M

  หมายเหตุ

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกที่มีรังชนิดโพลียาไมด์ 6.6 สามารถใช้งานได้จนถึงอุณหภูมิ 120oC คุณสมบัติของรังไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้สารหล่อลื่นชนิดที่ใช้กับตลับลูกปืนเม็ดกลมและเม็ดลูกกลิ้งตามปกติ ยกเว้นเมื่อใช้น้ำมันสังเคราะห์หรือจาระบีที่มีน้ำมันพื้นฐานชนิดสังเคราะห์ ตลอดจนสารหล่อลื่นที่มีส่วนประกอบเป็นสารเพิ่มคุณภาพ EP ในอัตราสูงและใช้ที่อุณหภูมิสูง

  ในการใช้งานตลับลูกปืนที่อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องหรือภายใต้สภาวะการทำงานที่ยากลำบาก ขอแนะนำให้ใช้ตลับลูกปืนที่มีรังทำด้วยโลหะ

  ลักษณะการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้งานร่วมกัน

  พื้นผิวรองรับทั้งในเสื้อและบนเพลาต้องมีระนาบตั้งฉากกับแนวแกนเพลา และต้องสามารถรองรับแหวนของตลับลูกปืนได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งแนวรางวิ่งและแนวความกว้างของรางวิ่ง

  ค่าความเผื่อสำหรับเพลาและเสื้อซึ่งช่วยบังคับตำแหน่งตามแนวรัศมีของชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ในตลับลูกปืนกันรุนเม็ดทรงกระบอกสามารถสอบถามได้จากวิศวกรของ SKF

  โดยทั่วไป ชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรังได้รับการจัดวางตามแนวรัศมีบนเพลาเพื่อลดความเร็วในการไถลบนเพลาให้ต่ำที่สุด เมื่อมีความเร็วรอบในการใช้งานสูง ต้องจัดวางชุดเม็ดลูกกลิ้งบนเพลาและผิวเพลาต้องได้รับการเจียรนัย

  รางวิ่งบนเพลาและในเสื้อ

  รางวิ่งบนเพลาและในเสื้อควรมีค่าความแข็งตลอดจนความเรียบผิว เช่นเดียวกันกับผิวรางวิ่งตลับลูกปืนตามปกติ หากต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการรับแรงของชุดเม็ดลูกกลิ้งทรงกระบอกพร้อมรังอย่างเต็มที่

Top