บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

Taper Roller Bearing TRB

 • SKF ผลิตตลับลูกปืนเม็ดเรียวออกมาด้วยกันหลายแบบ หลายขนาด เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการใช้งานให้ได้มาก

  - ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว

  - ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบจับคู่

  นอกจากนี้ยังมีตลับลูกปืนเม็ดเรียวแบบสองแถวและแบบสี่แถว ซึ่งใช้ในเครื่องรีดโลหะเป็นส่วนใหญ่ เติมเต็มให้ครอบคลุมช่วงความต้องการใช้งานอย่างสมบูรณ์

  ลักษณะเฉพาะของตลับลูกปืน

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวเป็นตลับลูกปืนที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้คือ ส่วนกรวย (cone) ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนในและชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรัง สามารถติดตั้งแยกอิสระจากเบ้า (cup, วงแหวนนอก) ได้

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF ได้รับการออกแบบให้ผิวสัมผัสภายในเป็นแบบล็อคการิทึ่ม ส่งผลให้มีการกระจายแรงภายในตลับลูกปืนอย่างสมบูรณ์สม่ำเสมอ และผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนและปลายเม็ดเรียวด้านใหญ่ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้เกิดการสร้างชั้นฟิล์มหล่อลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนมีความได้รับผลกระทบจากการเยื้องแนวน้อยลงด้วย

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยว

  ตลับลูกปืนแบบพื้นฐาน

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบพื้นฐาน ครอบคลุมตลับลูกปืนขนาดที่นิยมใช้กันแพร่หลายทั้งที่มีมิติหน่วยเป็นเมตริกและนิ้ว ซึ่งได้รับการผลิตตามมาตรฐาน ISO 355:1997 และมาตรฐาน ANSI/ABMA 19.2-1994 ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

  - ตลับลูกปืนสำหรับงานทั่วไป

  - ตลับลูกปืนสมรรถนะสูงรุ่น CL7C และ

  - ตลับลูกปืนพร้อมหน้าแปลนที่วงแหวนนอก

  - ตลอดจน ตลับลูกปืนเม็ดเรียวแถวเดี่ยวแบบเข้าคู่

  สำหรับการใช้งานตลับลูกปืนในสภาวะแวดล้อมที่ค่อนข้างเลวร้าย เช่น ในบริเวณที่น้ำมันหล่อลื่นมีอัตราสิ่งแปลกปลอมสูง, อุณหภูมิการทำงานสูง, หรือมีแรงกระทำต่อตลับลูกปืนอย่างรุนแรง SKF สามารถจัดหาตลับลูกปืนเม็ดเรียวที่ทนทานต่อการสึกหรอโดยเฉพาะได้ด้วย

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF สำหรับลักษณะงานทั่วไป (รวมทั้งตลับลูกปืน SKF รุ่น Q) ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของผิวสัมผัสบริเวณหน้าแปลนของวงแหวนใน, ผิวด้านข้างของเม็ดลูกกลิ้ง และรูปทรงของผิวสัมผัสรางวิ่ง

  กระบวนการผลิตด้วยความแม่นยำสูงทำให้การปรับตั้งตลับลูกปืนสองตลับเข้าด้วยกันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงสมรรถนะการทำงานให้ดีมากขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นของการใช้งาน

  คุณสมบัติของตลับลูกปืนรุ่น CL7C

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF รุ่น CL7C เป็นตลับลูกปืนที่เหมาะสำหรับใช้รับแรงรุนสูงๆ ตัวอย่างเช่น ตลับลูกปืนในห้องเกียร์ ตลับลูกปืนเหล่านี้ (ต้องติดตั้งด้วยให้มีพรีโหลดเล็กน้อยเพื่อความเสถียรในขณะทำงาน) มีคุณลักษณะด้านความเสียดทานที่พิเศษ มีความแม่นยำในการทำงานมาก และมีความสามารถในการรับแรงรุนสูง ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกียร์สามารถขบกันได้อย่างแม่นยำ

  ตลับลูกปืนพร้อมหน้าแปลนที่วงแหวนนอก

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวของ SKF บางขนาดจะมีหน้าแปลนที่วงแหวนนอก ตลับลูกปืนที่มีหน้าแปลนด้านนอกนี้สามารถติดตั้งเข้ากับตัวเสื้อได้ง่ายดาย และทำให้การจัดวางตลับลูกปืนกะทัดรัดขึ้น ตัวเสื้อก็สามารถผลิตได้ง่ายขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีบ่าที่ตัวเสื้อแล้ว

  ตลับลูกปืนรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer

  ตลับลูกปืนเม็ดเรียวรุ่นสมรรถนะ SKFExploer จะมีรหัสระบุเหมือนตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน ทุกประการ ตัวอย่างเช่น 32010 X/Q แต่จะมีตัวอักษรระบุว่า “SKF EXPLORER” อยู่ที่ตัวตลับลูกปืนและที่กล่องบรรจุภัณฑ์

Top