บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

Spherical Roller Thrust Bearing SRTB

 • แรงในตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งถูกส่งถ่ายจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่งในทิศทางที่ทำมุมกับแนวแกนเพลา ตลับลูกปืนชนิดนี้ จึงเหมาะสมสำหรับการรองรับแรงในแนวรัศมี พร้อมๆ กันกับแรงกระทำในแนวแกน คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งคือความสามารถในการปรับแนวได้เอง ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้ตลับลูกปืนสามารถรองรับการดัดแอ่นตัวของเพลา หรือการเยื้องแนวระหว่างเพลาและตัวเสื้อ

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งของ SKF ประกอบด้วยเม็ดลูกกลิ้งรูปทรงไม่สมมาตรจำนวนมากพร้อมทั้งรางวิ่งผิวโค้งที่ได้รับการออกพิเศษให้มีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ตลับลูกปืนชนิดนี้จึงสามารถรองรับแรงรุนสูงมากและยอมรับการใช้งานที่มีความเร็วค่อนข้างสูง

  ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งของ SKF ได้รับการผลิตเป็นสองแบบขึ้นกับขนาดและอนุกรม ตลับลูกปืนที่มีขนาดไม่เกินขนาด 68 ซึ่งได้รับการระบุรหัสตามท้าย E มีรังแบบกรอบล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้งทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป ซึ่งเมื่อประกอบกับเม็ดลูกกลิ้งและแหวนเพลาแล้วกลายเป็นชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรังและวงแหวนที่แยกจากกันไม่ได้

  ตลับลูกปืนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใช้รังทองเหลืองหรือรังเหล็กกล้าตัดกลึงขึ้นรูปพร้อมมีปลอกนำ ประกอบอยู่ในรูของแหวนเพลา แหวนเพลาและรังพร้อมทั้งเม็ดลูกกลิ้ง ประกอบขึ้นเป็นชุดซึ่งแยกออกจากกัน ไม่ได้เช่นเดียวกัน

  ตลับลูกปืนรุ่น SKF Explorer

  ตลับลูกปืนรุ่นสมรรถนะ SKF Explorer ใช้รหัสตลับลูกปืนเช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน เช่น 29330 E อย่างไรก็ตาม ตลับลูกปืนพร้อมทั้งกล่องบรรจุตลับลูกปืนแต่ละตลับมีตัวอักษรระบุไว้เป็น “SKF EXPLORER”

Top