บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

CARB toroidal roller bearings

 • ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว CARBTM เป็นตลับลูกปืนเม็ดยาวชนิดใหม่ล่าสุด ตลับลูกปืนเม็ดยาวที่มีขนาดกะทัดรัดและสามารถปรับแนวได้เองชนิดนี้ พัฒนาขึ้นโดย SKF และวางตลาดในปี 1995 ด้วยลักษณะการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ตลับลูกปืนชนิดนี้ประสานคุณสมบัติในการปรับแนวได้ ของตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวและคุณสมบัติการขยายตัวในแนวแกนอย่างอิสระของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก นอกจากนั้นตลับลูกปืนชนิดนี้ยังมีลักษณะพื้นที่หน้าตัดที่กะทัดรัด ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของตลับลูกปืนเม็ดเข็มอีกด้วย

  ตลับลูกปืน CARB สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆที่หลากหลาย ซึ่งต้องการให้ตลับลูกปืนรับแรงในแนวรัศมี จุดประสงค์หลักของการใช้ตลับลูกปืนชนิดนี้คือ ใช้เป็นตลับลูกปืนด้านไม่กำหนดตำแหน่ง (non-locating) ด้วยเหตุนี้การผสมผสานกันระหว่างคุณสมบัติการปรับแนวได้เองและการขยับตำแหน่งในแนวแกนได้ จึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้นักออกแบบสามารถเลือกใช้งานตลับลูกปืนในเครื่องจักรที่ต้องการประหยัดเนื้อที่ ลดน้ำหนักเครื่องจักร ซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตได้ เราสามารถปรับตั้งค่าช่องว่างภายในตามแนวรัศมีของตลับลูกปืนได้อย่างแม่นยำได้ด้วยการขยับวงแหวนวงใดวงหนึ่งไปกลับตามแนวแกนเทียบกับวงแหวนที่อยู่ตรงข้าม ตลับลูกปืนประเภทนี้ช่วยให้ได้ลักษณะการออกแบบจัดวางตลับลูกปืนที่มีขนาดเล็กลงและน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะการทำงานที่ดีเช่นเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างน่าประทับใจเช่น การใช้งานในระบบเฟืองสุริยะ ตลับลูกปืนชนิดนี้ช่วยให้การออกแบบลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนของเพลาขนาดยาวๆ ซึ่งต้องเผชิญสภาวะอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถทำได้ง่ายขึ้น ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว CARB ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยให้ระดับความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรลดลง เช่นในเครื่องจักรโรงงานกระดาษ หรือในพัดลม

  ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนแถวเดี่ยว มีเม็ดลูกกลิ้งลักษณะสมมาตร ขนาดยาวและมีลักษณะโค้งเล็กน้อย ผิวรางวิ่งทั้งวงแหวนนอกและวงแหวนในมีลักษณะเว้าเป็นแอ่ง และจัดวางอย่างมีสมมาตรเมื่อเทียบกับจุดศูนย์กลางของตลับลูกปืน การผสมผสานลักษณะพื้นผิวรางวิ่งวงแหวนทั้งสองอย่างลงตัว ช่วยให้การกระจายแรงในตลับลูกปืน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนช่วยลดความเสียดทานในขณะทำงาน

  เม็ดลูกกลิ้งของตลับลูกปืน CARB มีคุณสมบัติการบังคับแนวได้ด้วยตัวเอง กล่าวคือเม็ดลูกกลิ้งจะปรับตำแหน่งและแนวการกลิ้งเพื่อให้สามารถกระจายแรงตลอดทั่วทั้งความยาวตามแนวแกนเม็ดลูกกลิ้ง และ/หรือ ขณะที่เม็ดลูกกลิ้งวางตัวเยื้องแนวเมื่อเทียบกับวงแหวนนอก

  ความสามารถในการรับน้ำหนักของตลับลูกปืน CARB นั้นมีค่าสูงมาก แม้ในขณะที่ตลับลูกปืนอยู่ในสภาพเยื้องแนวเชิงมุมหรือขยับตัวตามแนวแกน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ได้ลักษณะการจัดวางตลับลูกปืนที่มีความน่าเชื่อถือในระหว่างการทำงาน พร้อมทั้งมีอายุในการใช้งานยาวนาน

  ตลับลูกปืนแบบเปิด

  ตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดี่ยว CARB ถูกผลิตขึ้นสองแบบ เป็นลักษณะการออกแบบมาตรฐาน ขึ้นอยู่กับขนาดและอนุกรมของตลับลูกปืน ดังนี้

  • ตลับลูกปืนชนิดที่มีรัง
  • ตลับลูกปืนชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์หรือแบบไม่มีรัง

  ตลับลูกปืนชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์ มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงกว่า ตลับลูกปืนชนิดที่มีรังมาก ตลับลูกปืนทั้งสองแบบมีทั้งชนิดที่รูในเป็นทรงกระบอก หรือรูในเป็นรูเรียว อัตราเรียวของรูในตลับลูกปืนมีทั้งอัตรา 1:12 (ระบุรหัสเสริมตามท้าย K) หรือ 1:30 (ระบุรหัสเสริมตามท้าย K30) ขึ้นอยู่กับความหนาของตลับลูกปืน

  ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น

  ปัจจุบันตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่นที่มีจำหน่าย ได้แก่ตลับลูกปืนชนิดส่วนประกอบสมบูรณ์ขนาดเล็กและขนาดกลางสำหรับงานความเร็วรอบต่ำเท่านั้น ตลับลูกปืนซึ่งมีฝาปิดกันฝุ่นทั้งสองด้านเหล่านี้ ภายในบรรจุจาระบีชนิดทนอุณหภูมิสูง และเป็นตลับลูกปืนที่ปลอดการบำรุงรักษา

  ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน

  SKF ผลิตตลับลูกปืน CARB ที่มีรังเหล็กกล้าอัดขึ้นรูปผ่านการชุบผิวแข็ง มีรูในเป็นทรงกระบอกเป็นรุ่น C 23/C4VG114 สำหรับใช้เป็นตลับลูกปืนด้าน Free หรือด้านไม่กำหนดตำแหน่งของเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน ตลับลูกปืนเหล่านี้มีมิติขนาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกันกับตลับลูกปืนรุ่น C 23 ตลับลูกปืนเหล่านี้สามารถประกอบกับเพลาด้วยพิกัดสวมแน่นได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดจากพิกัดงานสวมไม่ถูกต้อง การใช้ตลับลูกปืน CARB เป็นตลับลูกปืนด้านไม่กำหนดตำแหน่งในเครื่องจักรที่มีความสั่นสะเทือน ทำให้เกิดระบบตลับลูกปืนชนิดปรับแนวได้เอง ที่มีสมรรถนะการทำงานและมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าเดิม

  ตลับลูกปืน SKF Explorer

  ตลับลูกปืน CARB ทุกตลับผลิตขึ้นตามหลักการของตลับลูกปืน SKF Explorer ทุกประการ

Top