บริษัท วี.เอส.เค โมชั่น แอนด์ คอนโทรล จำกัด

V.S.K. MOTION AND CONTROL CO., LTD

TEL.02-707-9055-57 FAX.02-707-9099

EMAIL: VSK_MC@HOTMAIL.COM   LINE: VSK_MC

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วสุกรี ซัพพลายส์

VASUKREE SUPPLY PART,. LTD

TEL.02-323-1598-600 FAX.02-323-1989

EMAIL: VSKSP@HOTMAIL.COM   LINE: VSKSP

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00

Spherical plain bearing and rod ends

 • กาบเพลาผิวโค้ง (Spherical Plain Bearings)

  เป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ปรับแนวได้เอง และสามารถรองรับการเยื้องแนวและการดัดแอ่นตัวของเพลาได้ทุกทิศทาง ผิวนอกของวงแหวนในเป็นผิวนูนโค้ง สอดรับกับผิวด้านในของวงแหวนนอกที่ทำเป็นเบ้า แรงกระทำต่อกาบเพลาผิวโค้ง อาจเป็นแรงเชิงสถิต (Static) ซึ่งเกิดขึ้นขณะที่เพลาไม่หมุน หรืออาจเป็นแรงที่เกิดขึ้นขณะเพลาหมุนไปและหมุนกลับ หรือ ระนาบวงแหวนในเบนไปจากระนาบวงแหวนนอกด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำ

  ประโยชน์ที่แฝงอยู่ในลักษณะการออกแบบกาบเพลาผิวโค้ง คือ

  - ความบกพร่องของการจัดแนวศูนย์เพลา หรือการเยื้องแนวเชิงมุมไม่มีผลต่อการทำงานของกาบเพลาผิวโค้ง

  - กาบเพลาผิวโค้งสามารถรองรับการเสียรูปของชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆ

  - กาบเพลาผิวโค้งไม่ก่อให้เกิดความเค้นบริเวณขอบ (edge stress) หรือ ความเค้นต่อชิ้นส่วนที่อยู่รอบข้าง ต่างจากการทำงานของกาบเพลาทรงกระบอก

  - กาบเพลาผิวโค้งสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งาน ชิ้นส่วนโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบา (Light weight construction)

  - กาบเพลาผิวโค้งมีช่วงความเผื่อค่อนข้างกว้าง เอื้ออำนวยให้สามารถใช้งานร่วมกับโครงสร้างที่เป็นงานเชื่อมได้ จึงทำให้ต้นทุนเครื่องจักรโดยรวมต่ำลง

  ปลายก้านสูบ (Rod Ends)

  ปลายก้านสูบเป็นชุดรองลื่นประกอบด้วย กาบเพลาผิวโค้งประกอบในเสื้อมีลักษณะเป็นวงพร้อมด้วยแกนสลักเกลียว ปลายก้านสูบมักใช้ติดตั้ง ณ บริเวณปลายของแกนลูกสูบของกระบอกลมนิวเมติก หรือกระบอกไฮโดรลิก เพื่อทำหน้าที่เชื่อมต่อกระบอกลมหรือไฮโดรลิกเข้ากับชิ้นส่วนที่อยู่โดยรอบ

  กาบเพลาผิวโค้งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งในลักษณะการประกอบโดยตรงเข้ากับเสื้อของเครื่องจักรหรือใช้ร่วมกับเสื้อของปลายก้านสูบ กาบเพลาผิวโค้งมีลักษณะการออกแบบพิเศษต่างๆเพื่อช่วยให้การใช้งานที่ความน่าเชื่อถือสูงขึ้น เราสามารถแบ่งกาบเพลาผิวโค้งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ กาบเพลาผิวโค้งชนิดที่ต้องการการบำรุงรักษาและชนิดปลอดการบำรุงรักษา

  กาบเพลาผิวโค้งชนิดต้องการการบำรุงรักษา

  กาบเพลาผิวโค้งของSKFชนิดผิวสัมผัสเหล็กกล้า/ เหล็กกล้าใช้วงแหวน เหล็กกล้าคาร์บอนโครเมียม (เหล็กแบริ่ง) ความแข็งแรงสูง ผ่านการชุบฟอสเฟตและเติมสารหล่อลื่นเพื่อการรันอินชนิดพิเศษและมักใช้ในลักษณะงานหลักๆ ได้แก่

  - งานที่มีแรงเชิงสถิตสูงๆ

  - งานที่มีสภาพการรับแรงเปลี่ยนแปลงมากๆ

  - งานที่มีการเคลื่อนที่เยื้องแนวบ่อยๆ

  กาบเพลาผิวโค้งชนิดนี้ยังทนทานต่อสิ่งแปลกปลอมและอุณหภูมิสูงได้ค่อนข้างดี ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของกาบเพลาผิวโค้งชนิดนี้มีความน่าเชื่อถือจำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้การบำรุงรักษาเป็นไปโดยสะดวกยิ่งขึ้น กาบเพลาผิวโค้งจึงมีการเติมจาระบีทั้งที่แหวนในและแหวนนอก ยกเว้นกาบเพลาเล็กๆบางขนาดเท่านั้น และเพื่อปรับปรุงการหล่อลื่นให้ดียิ่งขึ้น กาบเพลาผิวโค้งขนาดรูในตั้งแต่ 150 มม.ขึ้นไปมีร่องกระจายสารหล่อลื่นบริเวณผิวสัมผัสของแหวนวงนอกด้วย

  กาบเพลาผิวโค้งของ SKF ชนิดผิวสัมผัสเหล็กกล้า/ บรอนซ์นั้น แม้ว่าต้องการการบำรุงรักษาในระดับที่ต่ำกว่าชนิดผิวสัมผัสเหล็กกล้า/ เหล็กกล้า เนื่องจากมีคุณสมบัติในการหล่อลื่นด้วยตนเองดีกว่าก็ตาม แต่เพื่อให้การทำงานมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นยังคงต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน

  กาบเพลาผิวโค้งชนิดปลอดการบำรุงรักษา

  กาบเพลาผิวโค้งชนิดปลอดการบำรุงรักษามีราคาสูงกว่ากาบเพลาผิวโค้งชนิดต้องการการบำรุงรักษา กาบเพลาชนิดนี้ประกอบด้วยผิวสัมผัสที่เป็นวัสดุแตกต่างกันนำมาจับคู่กัน ได้แก่ - เหล็กกล้า/ สารประกอบซินเตอร์บรอนซ์

  - เหล็กกล้า/ เส้นใย PTFE

  - เหล็กกล้า/ สารประกอบ PTFE

  ลักษณะการรับแรงที่สามารถใช้กาบเพลาผิวโค้งชนิดปลอดการบำรุงรักษาได้แก่

  - แรงมีปริมาณสูงและมีทิศทางคงที่

  - ความเสียดทานค่อนข้างต่ำและมีค่าค่อนข้างคงที่

  - ไม่สามารถเติมสารหล่อลื่นเพิ่มหรือไม่ต้องการเติมสารหล่อลื่นเพิ่ม

  กาบเพลาผิวโค้งของ SKF ยังมีลักษณะพิเศษต่างๆ ซึ่งเอื้ออำนวยให้ผู้ใช้งานสามารถพิจารณาเลือกใช้กาบเพลาผิวโค้งชนิดที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด

  กาบเพลาผิวโค้งและปลายก้านสูบรุ่นต่างๆ

  กาบเพลาผิวโค้งของ SKF มีรุ่นการออกแบบต่างๆ ให้เลือกใช้งานมากมาย

  - กาบเพลาผิวโค้งชนิดต้องการการบำรุงรักษารับแรงในแนวรัศมี

  - กาบเพลาผิวโค้งปลอดการบำรุงรักษา รับแรงในแนวรัศมี

  - กาบเพลาผิวโค้งชนิดสัมผัสเชิงมุม

  - กาบเพลาผิวโค้งกันรุน

  - ปลายก้านสูบมีผิวสัมผัส ชนิดต้องการการบำรุงรักษาผิวสัมผัสเหล็กกล้า/ เหล็กกล้า

  - ปลายก้านสูบมีผิวสัมผัส ชนิดต้องการการบำรุงรักษาผิวสัมผัสเหล็กกล้า/ บรอนซ์

  ปลายก้านสูบ ชนิดปลอดการบำรุงรักษา

Top